Chraňte efektivně osoby i majetek ve vašem provozu před požáry a výbuchy

Poptat řešení
Energetické centrum
Seven energy
Čez
United energy
Veolia energie

Ochrana proti požáru v energetickém průmyslu

Elektrická energie je nepostradatelný zdroj pro udržení průmyslu i veřejného a soukromého života. Tepelná energie uvolněná spalováním biomasy, uhlí, nebo jiných paliv pohání generátory, které vyrábějí elektrickou energii. Tento řetězec přeměny energie však skrývá různá rizika požáru. V uvedených procesech mohou vznikat jiskry a žhavé částice, které následně způsobí požáry a výbuchy.

Systém detekce a zhášení jisker GreCon výrazně zvyšuje bezpečnost a ochranu výrobních zařízení. Včas rozpozná jiskry a žhavé částice, které automaticky uhasí – reaguje rychleji než mrknutím oka. 

Nebezpečné zóny v energetickém průmyslu

 • Mlýn/drtič
 • Filtr spalin
 • Odsávání
 • Doprava paliva
 • Sila
 • Cyklony

Rizika v energetickém průmyslu

Cizí tělesa, poškozené stroje a následný prudký nárůst teplot mohou být příčinou vzniku jisker, žhavých částic a lokálního přehřátí. Pokud se tyto zdroje vznícení rozšíří pomocí odsávacích systémů nebo dopravních zařízení, mohou náhle a nepředvídatelně vyvolat požár nebo výbuch. Společné spalování dřevěných a biomasových pelet často představuje dodatečné riziko požáru a výbuchu.

Následky požáru a výbuchů

 • Zranění a ztráty na lidských životech
 • Poškození strojů, přepravních zařízení a skladovacích prostor
 • Přerušení výroby
 • Ztráta příjmu
 • Náklady na opravu poškozených strojů
 • Náklady na výměnu zničených strojů
 • Zvýšení pojistného
 • Ztráta zákazníků

Řešení ochrany proti požáru v energetickém průmyslu

 • Rychlý a spolehlivý systém zhášení jisker, který je speciálně přizpůsoben vaší výrobě. 
 • Detekce jisker a žhavých částic v ohrožených oblastech. 
 • Okamžité automatické odvádění jisker mimo dopravní systém. 
 • Okamžité uhašení jisker a žhavých částic – v 99 procentech případů bez přerušení výroby. 
 • Záznam událostí s přesností na milisekundu, který pomáhají identifikovat přesnou příčinu problému

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.