Chraňte efektivně osoby i majetek ve vašem provozu před požáry a výbuchy

Poptat řešení
Ecowaste
Enviropol
Rumpold
Sokolovská uhelna

Ochrana proti požáru v recyklačním průmyslu

V době, kdy dochází suroviny a zároveň roste poptávka po spotřebním zboží, je téma recyklace stále důležitější.Výrobky ze dřeva, kovu, papíru, plastu, pryže a dalších materiálů jsou již ve velkém měřítku recyklovány a zpět vráceny zpracovatelskému průmyslu jako druhotná surovina.

Téměř výhradně mechanické recyklační procesy však představují bezpečnostní riziko. Mohou zde vznikat jiskry nebo žhavé částice, které mohou způsobit vážné požáry a výbuchy. Systém detekce a zhášení jisker GreCon výrazně zvyšuje bezpečnost a ochranu výrobních zařízení. Včas rozpozná jiskry a žhavé částice, které automaticky uhasí – reaguje rychleji než mrknutím oka. 

Nebezpečné zóny recyklační výroby

 • Drtič
 • Cyklon
 • Třídicí linka
 • Silo
 • Mechanický dopravní systém
 • Sítový třídič
 • Filtr

Rizika v recyklačním průmyslu

Drtič

 • Hromadění materiálu
 • Přetížení
 • Tření
 • Žhavé částice

Odsávání

 • Průnik jisker do filtru
 • Jiskry vytvořené ventilátorem
 • Cyklon
 • Požární nebezpečí separovaných materiálů
 • Zvýšená koncentrace prachu

Třídicí linka

 • Tření mezi materiálem a mechanickými částmi linky
 • Žhavé částice
 • Odletující jiskry

Filtr

 • Požární nebezpečí separovaných materiálů
 • Nebezpečný poměr prachu a vzduchu
 • Materiál ve výsypce
 • Žhavé částice
 • Samovznícení

Následky požáru a výbuchů

 • Zranění a ztráty na lidských životech
 • Poškození strojů, přepravních zařízení a skladovacích prostor
 • Přerušení výroby
 • Ztráta příjmu
 • Náklady na opravu poškozených strojů
 • Náklady na výměnu zničených strojů
 • Zvýšení pojistného
 • Ztráta zákazníků

Řešení ochrany proti požáru v recyklačním průmyslu

 • Rychlý a spolehlivý systém zhášení jisker, který je speciálně přizpůsoben vaší výrobě
 • Detekce jisker a žhavých částic v ohrožených oblastech
 • Okamžité uhašení jisker a žhavých částic – v 99 procentech případů bez přerušení výroby.
 • Záznam událostí s přesností na milisekundu, který pomáhají identifikovat přesnou příčinu problému

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.