Přejděte také na

NAŠE SLUŽBY

Inte-logo

Detekce a hašení jisker GreCon

Detekce, hašení a separace jisker a žhavých částic v dopravních systémech

Detekce a potlačení požáru technologických zařízení. Samočinné SHZ, systém detekce a hašení jisker BS7, s nízkotlakou mlhou.
Systém GreCon byl speciálně vyvinut a zkonstruován pro detekci a potlačení možných zdrojů požáru v odsávacích a dopravních potrubích, filtrech, silech, bunkrech a dalších dopravních systémech. Umožňuje detekci jisker a žhavých částic, jejich hašení nebo separaci v potrubích a ostatních dopravních systémech. Zabraňuje proniknutí jisker a žhavých částic do filtrů a sil, kde by mohly způsobit požár nebo výbuch. Systém lze doplnit samostatnou tlakovou stanicí vody a proti mrazovou ochranou.
Systém sestává z automatických hlásičů citlivých na infračervené světlo, ústředny s hlídanými linkami a odpovídajícími výstupy, hasicích zařízení, potrubních uzávěrů apod. Lze jej doplnit dalšími prvky dle potřeby a požadavků zákazníka. Ústředny GreCon umožňují ovládání návazných zařízení přímo, nebo přes systémy MaR a propojení na nadstavbový systém nebo PCO.
Projektování, montáž a údržba je prováděna podle Technických podmínek TP-I-GC 3.01.2/13 vydaných naší firmou a podnikové normy PN-I 1.01/14, která je překladem normy VdS 2106:2012. Systém GreCon je v České Republice schválen autorizovanou osobou AO 216 PAVUS, a.s. Praha pod aktualizovaným číslem 216/C5a/2014/0153.
Firma GreCon vyvinula několik variant vlastních IR hlásičů jisker a žhavých částic, ale zahrnula do svého systému i několik špičkových hlásičů jiných výrobců, jako multisenzorový hlásič požáru / detektor výbuchu MEX-3 švýcarské firmy INCOM (IEP Technologies Group), nebo IR/UV hlásiče plamene americké firmy DETRONICS (typy X) a firmy SPECTREX (typy 40/40), hlásičů plynů hoření ADICOS - GSME a IR hlásiče (termokamery) HOTSPOT německé firmy GTE Industrieelektronik a dalších systémů hašení a separace.

Naše firma je oficiálním zastoupením společnosti GreCon pro Českou republiku a Slovenskou republiku.

Zaujaly Vás naše služby nebo systémy?

Napište nám, nebo zavolejte. Rádi Vám poradíme se správným výběrem a instalací!

phone

+420 577 011 722

Facebook