About us

Systémy detekce a potlačení požáru
technologických zařízení a systémy
detekce a hašení jisker GreCon.

Zjistit více

Vznik společnosti

polečnost INTE, s.r.o. vznikla dne 5. 3. 1998 s cílemnavázat na úspěšnou činnost ve firmáchPSG-International a PSG-INTE.Dne 1. 1. 2016 do našíspolečnosti majetkově vstoupila německáspolečnost Fagus-GreCon Greten GmbHund Co KG se sídlem v Alfeldu v Německua stala se tak naším 50% vlastníkem.

Další nadpis pro o nás

Zaměřujeme se především na systémy detekcea potlačení požáru technologických zařízení asystémy detekce a hašení jisker GreCon.Máme také bohaté zkušenosti s montážíelektroinstalací a slaboproudých technologií.

Certifikace

Další blok s nadpisem

Systémy GreCon detekují a eliminují nebezpečné zdroje vznícení dříve, než vypukne požár nebo dojde k výbuchu prachu. Více než 25 let naše protipožární řešení chrání více než 250 průmyslových provozů v České republice a na Slovensku a řadu výrobních procesů v mnoha různých průmyslových odvětvích.

  1. rychlý a spolehlivý systém zhášení jisker, který je přizpůsoben vaší výrobě
  2. detekce jisker a žhavých částic v nebezpečných zónách vaší výroby
  3. detekce jisker a žhavých částic v nebezpečných zónách vaší výroby

Privacy and cookie settings

By agreeing to share data, you provide us with the information we need for improvement, analysis and marketing across these websites. You also agree to the transfer of data to third parties and outside the EU. We declare that the information provided by you is secured against misuse.

Privacy and cookie settings

By agreeing to share data, you provide us with the information we need for improvement, analysis and marketing across these websites. You also agree to the transfer of data to third parties and outside the EU. We declare that the information provided by you is secured against misuse.

Please let us know which data you allow us and our partners to process.


Technical data

Permanently on

Websites need technical data to function properly. Without this data, it would be impossible, for example, to search, play a video or complete an order in the e-shop.