Chraňte efektivně osoby i majetek ve vašem provozu před požáry a výbuchy

Brzká detekce požáru je zásadní pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců a majetku v recyklačních závodech. Moderní systémy požární signalizace mohou detekovat požár v jeho počáteční fázi, kdy je ještě snadno uhasitelný.

Poptat řešení

Ochrana proti požáru a výbuchu

V době, kdy dochází suroviny a zároveň roste poptávka po spotřebním zboží, je téma recyklace stále důležitější.Výrobky ze dřeva, kovu, papíru, plastu, pryže a dalších materiálů jsou již ve velkém měřítku recyklovány a zpět vráceny zpracovatelskému průmyslu jako druhotná surovina.

Reagujte rychleji než mrknutím oka

Téměř výhradně mechanické recyklační procesy však představují bezpečnostní riziko. Mohou zde vznikat jiskry nebo žhavé částice, které mohou způsobit vážné požáry a výbuchy. Systém detekce a zhášení jisker GreCon výrazně zvyšuje bezpečnost a ochranu výrobních zařízení. Včas rozpozná jiskry a žhavé částice, které automaticky uhasí– reaguje rychleji než mrknutím oka.

Nebezpečné zóny recyklační výroby

 • drtič
 • cyklon
 • třídící linka
 • silo
 • mechanický dopravní systém
 • síťový třídič
 • filtr
 • Zranění a ztráty na lidských životech
 • Poškození strojů, přepravních zařízení a skladovacích prostor
 • Přerušení výroby
 • Ztráta příjmu
 • Náklady na opravu poškozených strojů
 • Náklady na výměnu zničených strojů
 • Zvýšení pojistného
 • Ztráta zákazníků

Privacy and cookie settings

By agreeing to share data, you provide us with the information we need for improvement, analysis and marketing across these websites. You also agree to the transfer of data to third parties and outside the EU. We declare that the information provided by you is secured against misuse.

Privacy and cookie settings

By agreeing to share data, you provide us with the information we need for improvement, analysis and marketing across these websites. You also agree to the transfer of data to third parties and outside the EU. We declare that the information provided by you is secured against misuse.

Please let us know which data you allow us and our partners to process.


Technical data

Permanently on

Websites need technical data to function properly. Without this data, it would be impossible, for example, to search, play a video or complete an order in the e-shop.