Přejděte také na

NAŠE SLUŽBY

Inte-logo

Měřicí systémy GreCon

GreCon vyrábí i speciální měřicí systémy vhodné především pro výrobu lisovaných desek. Měřicí systémy GreCon jsou používány v mnoha průmyslových odvětvích po více než 30 let. Všechny významné parametry, jako jsou teplota, vlhkost, profil hustoty vrstvy, tloušťka, plošná hmotnost, vnitřní pevnost, detekce cizích předmětů, měření částic/vláken, tlak plynu a formaldehydové emise, mohou být snímány měřicími systémy GreCon. Toto všechno při použití moderní technologie ultrazvuku, rentgenu, mikrovlnného záření a zobrazovacích zařízení. Systémy tak poskytují zákazníkům správně naměřené hodnoty s požadovanou přesností. GreCon dodává spolehlivé systémy, které poskytují uživateli výhodu nad konkurencí.

Měření tloušťky (DMR 6000, DML 6000)

Tloušťka je extrémně důležitý parametr při výrobě deskových materiálů. Jestliže je tloušťka moc vysoká, dochází ke zbytečnému plývání cenným materiálem. Pokud je moc nízká, je ohroženo provedení finálních procesů. S výrobou související kolísání tloušťky může být detekováno použitím měření tloušťky ve výrobní lince. Tím se lze vyhnout zbytečnému odpadu materiálu nebo ztrátě kvality. S CT-technologií může být systém kalibrovaný nebo opravený kdykoliv (dokonce v průběhu výroby).

Ultrazvuková detekce vnitřních vad (UPU 2500, UPU 6000)

Intenzita ultrazvukového signálu, který prochází dřevitým panelem, poskytuje cenné informace o jeho parametrech. Nestandardní ultrazvukové hodnoty upozorňují na vady jakosti výroby (bubliny). Hodnoty, které jsou příliš dobré, ukazují na zbytečné plýtvání cenným materiálem, nebo kapacitou. Materiál může být ušetřen a kapacita optimalizována použitím inteligentního vyhodnocení ultrazvukového signálu. S CT-technologií může být systém kalibrovaný nebo opravený kdykoliv (dokonce v průběhu výroby).

Plošná hmotnost a hustota vrstvy (DIEFFENSOR, BWS 5000, BWQ 5000, CS 5000, HPS 5000)

Plošná hmotnost poskytuje informace o množství použitého materiálu. Jestliže plošná hmotnost je moc vysoká, zbytečně se plýtvá cenným materiálem. Jestli je moc nízká, hrozí vady v kvalitě (může se vyskytovat nedostatečná soudržnost a pevnost). Množství materiálu může být optimalizováno a kolísání plošné hmotnosti sníženo přesnějším nastavením. Z toho důvodu je požadováno kompletní měření. Systém DIEFFENSOR s vysokou rozlišovací schopností vyhodnocení může detekovat cizí předměty a částečky vysoké hustoty (kousky kovů, horké body, vláknité hrudky), nebo světlé oblasti (vzduchové bubliny, dutiny).

Profil hustoty vrstvy (STENOGRAPH, DAX 5000) 

Nepřetržitým monitorováním profilu hustoty mohou být výrobní parametry přizpůsobovány k požadavkům. Měření může být instalováno v lince (STENOGRAPH) nebo v laboratoři (DAX).

Měření částic / vláken (SPF 5000) 

Při výrobě dřevovláknitých desek je většina energie použita pro výrobu vláken. Analýza poměru velkých chomáčů (pazdeří) na povrchu vláknitého koberce dovoluje učinit závěry na požadované množství energie a upřesnit dobu na výměnu rozvolňovacích disků. 

Tlak a teplota (CONTILOG, EASYLOG) 

Správné nastavení tlaku a teploty v kontinuálních lisech je velmi důležité. Informace, ve kterých částech kontinuálního lisu, v podélném i příčném směru výroby, je jaký tlak nebo teplota, má velký význam pro výrobní proces. Hodnoty tlaku a teploty mohou být měřeny vložením měřicího senzoru do lisovaného materiálu a projetím lisovacím procesem. Výsledkem je možnost rychle nalézt optimální nastavení lisu.

Váha (HPS 5000, CS 5000, GS 5000) 

Váha je důležitý parametr pro výrobu deskových materiálů. Bez této váhy nemůže být sledováno množství spotřebovaného materiálu. Hustota vrstvy je také jeden z nejdůležitějších parametrů výroby desek. Množství použité suroviny může být monitorováno vážením desek. Toho může být dosaženo s vysokou přesností použitím rentgenových systémů, které jsou také schopné měřit rozdělení hmoty a s použitím ovládacích prvků také řídit váhu podél a napříč výrobním směrem.

Formaldehydové emise (GA 5000) 

Formaldehydové emise z desek na bázi dřeva podléhají právním předpisům. Spolehlivé a přesné měření formaldehydových emisi zajišťuje výrobu v mezích bezpečných hodnot. 

Zaujaly Vás naše služby nebo systémy?

Napište nám, nebo zavolejte. Rádi Vám poradíme se správným výběrem a instalací!

phone

+420 577 011 722

Napište nám!
Facebook