Přejděte také na

NAŠE SLUŽBY

Inte-logo

Explosion protection

Opatření proti výbuchu lze rozdělit na „preventivní“ a „následná“. 
Preventivní opatření jsou např.: 
- snížení koncentrace výbušných prachů v prostoru pod „Dolní Mez Výbušnosti (LEL); 
- inertizace prostoru (snížení koncentrace kyslíku); 
- detekce a uhašení jisker jako zdroje iniciace v dopravě ještě před vstupem do uzavřeného prostoru (filtru, sila, bunkru apod.); 
Následná opatření ke snížení následků již vzniklého výbuchu: 
- ochranné systémy pro odlehčení výbuchového tlaku do volného prostoru (pasívní); 
- ochranné systémy pro potlačení výbuchu (aktivní); 
- ochranné systémy pro oddělení výbuchu (aktivní, pasívní). 

Zařízení pro odlehčení výbuchu – REMBE

Zařízení s průtržným panelem REMBE jsou určeny k uvolnění výbuchového tlaku při výbuchu v cyklonech, filtrech, silech, dopravnících apod.
Dodávají se v pěti typech pro různé aplikace a provozní podmínky, jako časté změny pracovních tlaků, cyklický provoz, podtlak i korozní prostředí a potravinářský průmysl. Tam, kde nelze výbuchové zplodiny uvolnit do volného prostoru, lze instalovat bezplamenná zařízení se speciálním síťovým filtrem, který zredukuje explodující výbuchové plyny a uhasí plameny. Dále zredukuje tlakovou vlnu a zvukový efekt na přijatelnou úroveň. 

Zařízení pro oddělení výbuchu – REMBE
 
- pasívní: Jedná se o zpětné protiexplozní klapky, které zabrání přenosu tlakové vlny a plamenů do dalšího prostoru (Q-FlapCompact, VENTEX). 
- aktivní: Jedná se o aktivní protiexplozní ventil s detekcí a ovládací jednotkou (EXKOP) pro DN=80 až 250mm. 

Systémy pro potlačení výbuchu – REMBE

Jedná se o chemické potlačení výbuchu hasivem v tlakových láhvích (HRD Q-Bic), nebo rychlým zaplavením prostoru vodní tříští, spouštěných vlastní ústřednou od signálu/ů detektorů výbuchu (MEX-3), ultrarychlých hlásičů plamene (40/40UFL, FM3/8Ex). 

Kombinované systémy – REMBE, GreCon, IEP

Jedná se o komplexní ochranu elevátorů a dopravníků kombinací ústředny GreCon (CC3000 nebo CC7016), IR hlásičů jisker (FM3/8), odlehčením výbuchu v patě a hlavě elevátoru REMBE (EGV, Q-Box) a potlačením výbuchu v nohách elevátoru (Q-Bic). 

Všechny výrobky REMBE jsou certifikovány v souladu se směrnicí ATEX 94/9/EU a NFPA.

Zaujaly Vás naše služby nebo systémy?

Napište nám, nebo zavolejte. Rádi Vám poradíme se správným výběrem a instalací!

phone

+420 577 011 722

Facebook